Świetlica

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stworzenie warunków do wypoczynku i zabawy, zjedzenia posiłku oraz odrobienia prac domowych.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami oraz ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W świetlicy organizowane są różnego rodzaju zajęcia – plastyczne, techniczne, ruchowe, umuzykalniające.

Dzieci korzystają także z sali zabaw wyposażonej w duże miękkie klocki do zabaw ruchowych, piłkarzyki oraz wiele zabawek. Organizujemy także dzieciom zabawy na świeżym powietrzu – na boisku szkolnym i szkolnym placu zabaw.

Zapewniamy opiekę dzieciom z klas I – III oraz uczniom klas starszych, którzy nie uczęszczają na zajęcia katechezy, wychowania fizycznego i basen.

Świetlica zajmuje się także organizacją wydawania i finansowania posiłków.

 

Świetlica czynna jest w godzinach 6:30 – 16:30

 

Kierownik świetlicy

Wychowawcy świetlicy