Historia

Budynek szkoły usytuowany jest w najstarszej dzielnicy Sosnowca – Pogoni. Leży u zbiegu ulic Gospodarczej i Czeladzkiej. Już z daleka widać dużą bryłę budynku. Architektura jego jest nowoczesna. Główne wejście znajduje się przy ulicy Czeladzkiej. Duże ilości szkła wykorzystane do budowy, czyni wnętrze szkoły – jasnym. Szerokie, widne korytarze, patio w środku, dwie sale gimnastyczne, sala tzw. lustrzana, boiska, korty tenisowe, basen – podnoszą atrakcyjność szkoły.

 

Historia jej sięga roku 1986, kiedy to po dwunastoletniej budowie oddano pierwsze trzy segmenty części dydaktycznej. Otwarcie nowej placówki w dzielnicy Rudna, równoczesne było z odciążeniem trzech już istniejących w pobliżu szkół: SP nr 7, SP nr 26 i SP nr 10. Dyrektorem szkoły został mgr Bogdan Kuliński, jego zastępcą – mgr Grażyna Łuczywo. Grono Pedagogiczne liczyło wówczas 25 osób. Zakładem opiekuńczym szkoły było Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Szkłobudowa, mieszczące się przy ulicy Stawowej 4.

 

14 października 1987 roku na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej pomiędzy przedsiębiorstwem, a szkołą zostało podpisane porozumienie, określające warunki pomocy materialnej zakładu na rzecz szkoły oraz zakres świadczeń na rzecz zakładu wykonywanych przez szkołę. Prace budowlane trwały dalej. Efektem ich było oddanie w roku szkolnym 1988/89 kolejnych sal i pomieszczeń. W tym też roku nastąpiła zmiana osoby kierującej szkołą. Władze oświatowe zadecydowały, że od 1 grudnia 1988 roku kierownictwo szkoły obejmuje mgr Marek Wiewiórowski.

 

Nowy dyrektor szkoły został przedstawiony uczniom przez Inspektora Szkolnego – mgr Zofię Wierzbicką. Funkcję tę pełnił aż do roku 2001, kiedy to zostaje dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

 

Do września 2002 r. zastępcą dyrektora była nadal mgr Grażyna Łuczywo, zaś od 1 września 2002 roku do 31 sierpnia 2017 roku wicedyrektorem do spraw dydaktycznych była mgr Ewa Migas. W roku szkolnym 2017-2018 wicedyrektorem była mgr Anna Łakomska-Ciołczyk.

 

Z początkiem roku szkolnego 2018-2019 nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu została mgr Anna Łakomska-Ciołczyk. Zastępcą dyrektora została mgr Katarzyna Pluta.

 

Janusz Korczak został wybrany na patrona Szkoły Podstawowej nr 45 w Sosnowcu. Uczniowie z klasy 6b: Agnieszka Możdżyń oraz Wojciech Magiera wraz z opiekunem Samorządu Szkolnego panią M. Łój-Szewczyk przeprowadzili w klasach I-VI głosowanie na patrona szkoły.
Oto wyniki głosowania: