Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 45 w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://sp45.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2024-03-10

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2024-03-10

 

Treści lub funkcje niedostępne

Część informacji jest dostępna jako zeskanowana kopia dokumentów, niektóre filmy nie posiadają napisów (powód: Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.)

Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Katarzyna Pluta, adres e-mail: k.pluta@sp45.edu.pl, telefon: 32 291 87 22.

 

Informacja zwrotna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z zadaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy wnoszący zadanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wstęp do budynku możliwy jest przez jedno wejście od strony ulicy Czeladzkiej. Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się dwie toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostosowanie wind

W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność pochylni

Od strony ulicy gospodarczej znajduje się pochylnia dla wózków inwalidzkich.

 

Dostosowanie parkingów

Parking przy szkole posiada pięć miejsc w tym jedno wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

 

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Dokłada się starań aby na bieżąco usuwać bariery występujące na stronie internetowej.